ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΔΕΝ

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ
& ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΩΝ

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ
ΠΕΤΡΩΝ

 

 ΑΘΗΝΑ 1984 - 2007
 

Ένα πολύτιμο βιβλίο για όσους ασχολούνται με τους πολύτιμους και διακοσμητικούς λίθους. Περιγράφει περισσότερες από 100 πέτρες με τις ιδιότητες και συγκριτικές τους αξίες. Εξηγεί τι σημαίνει η κάθε μία από τις ιδιότητες. Οι λίθοι παρατίθενται κάτω από κάθε ιδιότητα και οι ιδιότητες κάτω από κάθε λίθο. Οι συγκριτικές αξίες, σε δολάρια ανά καράτι, αναφέρονται στην κάθε ποιοτική διαβάθμιση. Ο αναγνώστης ενημερώνεται, επομένως, συνολικά: Σε σχέση με τον κάθε λίθο σαν υλικό και σε σχέση με την εμπορική του αξία.

Το βιβλίο δεν περιέχει περιττές φιλολογίες και είναι γραμμένο στην δημοτική. Είναι απαραίτητο μέρος του επαγγελματικού εξοπλισμού ενός κοσμηματοπωλείου καθώς και βασικό εφόδιο ως βιβλίο αναφοράς για γεμμολόγους

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ορισμοί
Σχηματισμός και δομή των πολυτίμων λίθων
Πίνακας των πετρών ανάλογα με το κρυσταλλικό σύστημα στο οποίο ανήκουν
Πίνακας (ονόματα, σύμβολα, ατομικοί αριθμοί)
Σκληρότητα (τι είναι)
Πίνακας σκληρότητας
Σχιστότητα (τι είναι)
Πίνακας Σχιστότητας
Υφή θραυσμάτων (τι είναι)
Πυκνότητα (τι είναι)
Πίνακας πυκνότητας
Χρώμα (τι είναι)
Γραμμικό χρώμα (τι είναι)
Αλλαγή χρώματος (τι είναι)
Πίνακας γραμμικών χρωμάτων
Δείκτης διάθλασης (τι είναι)
Διπλοθλαστικότητα
Πίνακας δεικτών διάθλασης και διπλοθλαστικότητας
Διασκεδασμός (τι είναι)
Πίνακας των λίθων ανάλογα με τον διασκεδασμό)
Απορροφητικό φάσμα (τι είναι)
Πίνακας με το απορροφητικό φάσμα των λίθων)
Διαφάνεια (τι είναι)
Λάμψη (τι είναι)
Πλεοχρωισμός (τι είναι)
Πίνακας των λίθων ανάλογα με τον πλεοχρωισμό)
Φθορισμός (τι είναι)
Πίνακας των λίθων ανάλογα με τον φθορισμό
Χημικός τύπος
Γενικές ιδιότητες
Μονάδες βάρους
Τιμές
Κατάταξη
Σχήματα κοπής
Απομιμήσεις
Ανασχηματισμένες πέτρες
Τρόποι κατεργασίας
Περιγραφή του κάθε ένα λίθου χωριστά
Τιμοκατάλογος
Τρόπος χρήσης του τιμοκαταλόγου
Τιμοκατάλογος κατεργασμένων πετρών
Έγχρωμες εικόνες
Αλφαβητικό ευρετήριο

60:- Διατίθεται από τον Σύλλογο Ενημέρωσης, Προστασίας Επιμόρφωσης Καταναλωτών
Αποκτήστε τώρα και το DVD που σας επιτρέπει να δείτε πώς φαίνονται οι λίθοι κάτω από το μικροσκόπιο. Κάν'τε κλικ εδώ
Τηλ. 210 95 13 831        Τηλεομοιoτυπικό 210 95 22 440   Hλεκτρονικό ταχυδρομείο sipec@par.gr